Gå til hovedindhold

Timetal 3

Spørgsmål
Jeg er en kvinde på 46 år der har sclerose. Jeg er ikke påvirket af det i mit daglige virke og håber selvfølgelig det vil fortsætte sådan, men man kan jo ikke lukke øjnene for at det kan blive anderledes.

Mit spørgsmål går på den situation, at jeg arbejder 30 timer (selvvalgt) ugentligt, men der kan måske blive behov for, på mit arbejde, at vi alle skal gå ned i tid.

Så derfor: Hvordan står jeg stillet økonomisk hvis jeg pludselig ikke kan arbejde eller bliver nødt til at gå over til fleksjob? Er det da dumt, kun at arbejde 30 timer eller eventuelt færre timer. Hvordan vil jeg eventuelt stå stillet?
Svar
Med et timetal på 30 timer om ugen er du omfattet er reglerne for deltidsbeskæftigede/deltidsforsikrede. Jeg går derfor ud fra, at du er deltidsforsikret i din A-kasse. Jeg har forstået, at du ikke har valgt deltidsbeskæftigelse begrundet i multipel sclerose.

I forhold til reglerne om fleksjob, vil du i givet fald kun få tilbudt fleksjob på deltid svarende til din arbejdstid på 30 timer om ugen. Hvis du begrundet i helbredsmæssige forhold går yderligere ned i arbejdstid, vil man kunne tage hensyn hertil, ved eventuelt fleksjobtilbud. Dokumentation kan blandt andet ske via lægelige oplysninger, der dokumenterer, at det er helbredsmæssige grunde, der er årsagen.

Jeg har opfattet din situation sådan, at din arbejdsplads af økonomiske grunde er nødt til at ændre på ansatte/timetal. Generel timenedsættelse begrundet i forhold på din arbejdsplads, vil ikke alene kunne dokumentere ovenstående.

Reglerne om deltidsforsikrede fremgår af lov om arbejdsløshedsforsikring kap. 11. Reglerne om fleksjob fremgår af beskæftigelsesindsatsloven kap. 13.

Som du kan udlede af ovenstående er 30 timer et "magisk" tal. Yderligere nedsættelse af timetal uden helbredsmæssige begrundelse kan i givet fald være afgørende for din fremtidige økonomi ved eventuel fleksjobvisitering.