Gå til hovedindhold

Timetal 2

Spørgsmål
Jeg er 27 år og fik i sommers konstateret sclerose. Som det er nu har jeg fast job med 32 timer om ugen. Hvis jeg får mulighed for det, vil det så være en fordel for mig at gå op på fuld tid, i tilfælde af, at jeg engang i fremtiden bliver nødt til at gå på deltid grundet min sygdom?
Svar

Jeg går ud fra, at du tænker på din løn i tilfælde af, at fleksjob kommer på tale.

Ordinært arbejde over 30 timer ugentlig anses for berettigelse til tilbud om fleksjob på fuld tid. Se Ankestyrelsens principafgørelse N-196-09 http://www.ast.dk/afgoerelser/principafgoerelser/.