Gå til hovedindhold

Tilskud til specialbriller

Spørgsmål

Jeg har efter en synsnervebetændelse for nogle år siden haft store problemer med mit syn. Synsproblemerne er størst på min arbejde, hvor jeg er ansat i fleksjob 20 timer ugen. Mit arbejde er kontorarbejde, hvilket indebærer meget skærmarbejde. Når jeg sidder ved skærmen, får jeg ondt i øjnene, bliver meget lysfølsom, får hvide pletter for synet og har svært ved at se noget.

Jeg har også problemer om sommeren, hvor der er meget lyst. Jeg har spurgt en optiker, om der findes nogle briller eller hjælpemidler, som ville kunne hjælpe mig. Han forslog nogle briller med noget specielt glas, der hedder Corning glas. Brillerne er rimeligt dyre - et par briller vil koste omkring 6000-7000 kr. Kan jeg få noget tilskud til det?

Svar

Vores læge siger, at det er et forsøg værd med Corning glas. Jeg opfatter det umiddelbart sådan, at det drejer sig om ekstra briller, som primært skal bruges på din arbejdsplads og ikke vil være briller, som du i det daglige har på. Jeg er i tvivl, om man vil betragte brillerne som et arbejdsredskab, men vil anbefale dig at kontakte din sagsbehandler i Jobcentret (kontaktperson vedr. fleksjob) og forhøre dig, om der kunne være mulighed for dækning efter beskæftigelsesindsatslovens § 74.

Det drejer sig jo ikke om skærmbriller, som i givet fald ville være en udgift, der påhviler arbejdsgiveren. Jeg tror ikke, at brillerne kan komme under betegnelsen - synshjælpemiddel, såfremt det havde været en mulighed, ville optikkeren formentlig have nævnt det.

I givet fald vil det være efter servicelovens § 112, der skal søges. Endelig kan du prøve at søge udgiften som en enkeltydelse efter aktivlovens § 82. Her beror det på en økonomisk trangsvurdering.