Gå til hovedindhold

Tilskud til skoldkoppevaccination

Spørgsmål

Jeg skal til at starte med Gilenya. Men det viste sig så, at jeg ikke har haft skoldkopper, og har så skulle vaccineres. Vaccinen koster kr. 870, er det noget jeg kan få dækket eller evt. få tilskud til?

Svar
Neurolog:Såfremt man ikke har haft skoldkopper (Varizella-zoster) og skal starte behandling med Gilenya anbefales vaccination, da der har været et tilfælde med skoldkoppeinfektion med dødelig udgang, hos et voksent menneske, der startede på Gilenya. Vaccinen er således ikke en del af behandlingen, men vaccination er dog en forudsætning for, at man kan starte på Gilenya. Vacciner gives af egen læge og praksis er derfor, at man henviser til egen læge med henblik på dette.

Socialrådgiver:Såfremt skoldkoppevaccination ikke er en del at behandlingen med Gilenya, vil vaccinationen ikke automatisk blive dækket.

Efter Sundhedsloven er der ikke automatisk dækning af udgift til vaccinationen. Der kan være mulighed for at søge dækning efter lov om social service (merudgiftsydelse), men det betinger, at andre betingelser samtidig er opfyldt. En ansøgning om dækning af enkeltydelse/personligt tillæg efter aktivloven/lov om højeste m.v. pension kan også være en mulighed. Dækning efter disse bestemmelser kræver imidlertid, at væsentlige andre betingelser også er opfyldt.  

For medlemmer af Sygeforsikringen Danmark er der mulighed for tilskud, se betingelser og takster.