Gå til hovedindhold

Tilskud til særlig indretning af bil

Spørgsmål

Jeg fik afslag på at få udskiftet trivselsbil i december 2014, men har ret til særlig indretning = automatgear. Vil salget af den gamle bil skulle modregnes i den nye bils automatgears pris, altså så jeg får mindre end de ca. 24.000 kr. udbetalt?

Svar

Jeg forudsætter, at restgæld er indfriet i din tidligere handicapbil, ligesom afgiftsfritagelse er ophævet.

Ved køb af bil er du omfattet af reglerne i bekendtgørelse om støtte til bil § 13

Tilskud til særlige indretninger

§ 13. Der kan ydes tilskud til nødvendig indretning af en bil, uanset om der kan ydes støtte til køb af bil efter §§ 1-4, hvis

1) politiet har stillet krav om det,

2) hvis ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller

3) hvis det letter ansøgerens placering i bilen.

Stk. 2. Tilskud til automatisk transmission, der udgør 23.764 kr.(takst i 2015 24.192 kr.), er dog betinget af, at bilen er under 1 år og er forsynet med indretningen fra fabrikken.

Stk. 3. Tilskuddet kan ydes til flere inden for samme husstand. Tilskud er betinget af, at bilen tilhører ansøgeren eller en anden person inden for husstanden, og at bilen ikke er forsynet med indretningen fra fabrikken.

Stk. 4. Hjælp til reparation, udskiftning og afmontering af nødvendig indretning efter stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2 ydes efter behov.

Stk. 5. Der ydes ikke efter servicelovens § 114 hjælp til udgifter, som følger af brug af den særlige indretning, fx til rengøring eller vedligeholdelse

Der vil således ikke kunne gøres krav i provenu i nuværende bil. Vær opmærksom på, at sagsbehandleren orienterer dig om reglerne i § 13 stk. 4.