Gå til hovedindhold

Tilskud til pasning af egne børn

Spørgsmål

Jeg skriver på vegne af min datter: Hun er førtidspensionist gift og har 2 børn på 9 og 4 år. Kan hun bevilges økonomisk støtte fra det offentlige/kommunen, fordi hun har fravalgt at arbejde til fordel for at være hjemmegående og passe børn og familie?

Svar

Mulighederne for tilskud til pasning af egne børn fremgår af Dagtilbudslovens § 86:

§ 86. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

§ 87. Det er en betingelse for at få tilskud til pasning af egne børn, at ansøgeren

1) ikke samtidig modtager offentlig overførelsesindkomst eller har en arbejdsindtægt og

2) har opholdt sig her i landet i 7 ud af de seneste 8 år.

Som du kan læse af teksten er der dels aldersbetingelser for børnene, men også en betingelse, at ansøgeren ikke modtager offentlig overførselsindkomst. Da din datter modtager førtidspension vil hun derfor ikke være berettiget til tilskud til pasning af eget barn.