Gå til hovedindhold

Tilskud til fysioterapeut

Spørgsmål

Vi har en del sclerosepatienter til træning, hvorfor vi har følgende spørgsmål til dig: Er der en § hvorefter kommunerne skal give tilskud til genoptræning i fysioterapi?

Vi er ikke er i besiddelse af et ydernr.

Svar

 

Tilskud til fysioterapeut sker efter lægehenvisning. Reglerne fremgår af sundhedslovens § 67 samt bekendtgørelse nr. 710 af 27.6.2008. Betingelsen for tilskud er, at behandleren har såkaldt ydernr. Ydernr. giver behandleren ret til at modtage honorarer fra Regionsrådet, ligesom det også forpligter, at overenskomsten skal overholdes.

I den sociale lovgivning ydes der kun hjælp til udgifter til sygebehandling, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning og der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem.

Efter § 82 i aktivloven forudsættes, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige system og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet. Herudover sker vurderingen efter en såkaldt trangsvurdering - afhængig af den enkeltes indtægter, formue og udgifter.

Efter § 100 i serviceloven (hvor betingelserne er en nedsat funktionsevne) kan kun ydes hjælp til udgifter, som ikke dækkes efter anden lovgivning. Det betyder, at der kun kan ydes tilskud til den del af udgiften, som ikke kan dækkes efter sundhedsloven.

Reglerne for førtidspensionister efter tilkendt pension før 1.1.2003  og folkepensionister er det en betingelse for dækning af udgifterne (helbredstillæg/personlig tillæg), at der ydes tilskud fra sundhedsloven.

Personer med multipel sclerose har mulighed for vederlagsfri fysioterapi og der vil derfor som udgangspunkt ikke kunne ydes økonomisk dækning hos fysioterapeut, som ikke er i besiddelse af ydernr.