Gå til hovedindhold

Tilskud til fodpleje

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål vedrørende fodpleje. Jeg har før fået dækket fodpleje af §100. Det er jo blevet skåret væk for snart længe siden. Det jeg vil spørge om, er om der måske findes en 'lille krog', hvor man eventuelt kan søge hjælp til dette? Jeg har brug for behandling hver 5.-6. uge.

Svar

Fodpleje er behandling, og der er som følge heraf ikke mulighed for dækning af udgiften efter servicelovens § 100. Det fremgår af Ankestyrelsens principafgørelse SM 53-09.

Førtidspensionister med tilkendt pension før 1.1.2003 og folkepensionister har mulighed for tilskud, såfremt de opfylder betingelserne for helbredstillæg. Reglerne er beskrevet her på Borger.dk - helbredstillæg.

Personer med diabetes, svær leddegigt og enkelte andre diagnoser har mulighed for efter lægehenvisning at få tilskud efter sundhedsloven. Reglerne er nærmere beskrevet på Retsinformation.dk - Bekendtgørelse om tilskud til fodbehandling i praksissektoren.

Kommunen skal herudover vejlede om mulighed for ansøgning efter en økonomisk trangsvurdering. Jeg vil dog gøre opmærksom på, at det er meget vanskeligt at få tilskud ad den vej.