Gå til hovedindhold

Tilskud til fodbehandling

Spørgsmål

Jeg har haft sclerose i 23 år og er i flexjob på halv tid. Jeg har, udover andre symptomer, føleforstyrrelser fra hoften og ned, hvilket betyder, at jeg går mest muligt i bare tæer, fordi strømper og sko giver en kraftig sviende fornemmelse.

Det at jeg går så meget i bare tæer, betyder en mængde hård hud på fødderne, som jeg har svært ved at holde nede. Nu har jeg så hørt, at man kan søge om tilskud til fodbehandlinger - er det rigtigt?

Jeg har ikke råd til hyppige fodbehandlinger uden økonomisk hjælp.

Svar

Ifølge sundhedsloven er fastsat hvilke grupper, der er berettiget til tilskud til fodpleje. Det drejer sig om personer med diabetes, nedgroede tånegle, arvæv efter strålebehandling samt visse personer med svær leddegigt. Reglerne fremgår nærmere af Bekendtgørelse 1101 af 20.9.2007 om tilskud til fodpleje i praksissektoren. Førtidspensionister med tilkendt pension før 1.1.2003 og folkepensionister har - hvis de er berettiget til helbredstillæg - mulighed for at få tilskud til behandling.

For andre, herunder personer i fleksjob, vil behandling af ansøgning om tilskud til fodpleje ske efter en økonomisk trangsvurdering efter aktivlovens § 82. Mulighederne for dækning af den vej er begrænsede.

Udgifter til behandling - herunder fodbehandling - er desværre heller ikke omfattet af reglerne for dækning af merudgifter.

Du bør kontakte din kommune med henblik på drøftelse af dine eventuelle muligheder.