Gå til hovedindhold

Tilskud til el-cykel

Spørgsmål

Kan jeg søge om tilskud til en el-cykel, da jeg har ms?

Svar

Principielt er der ikke noget til hinder for at søge om el-cykel. Det vil bero på en konkret vurdering, hvorvidt du vil kunne få støtte. Sagen vil efter alt at dømme blive vurderet efter reglerne for forbrugsgoder jf. lov om social service § 113, og der vil være en egenbetaling. Jeg vil anbefale dig at orientere dig nærmere om forskellen på hjælpemidler og forbrugsgoder her.