Gå til hovedindhold

Tilskud til briller

Spørgsmål

Kan min kone få tilskud til nye briller, da hendes syn er blevet dårlig?

Svar

Der findes ikke noget enkelt svar på, hvorvidt din kone kan få tilskud til nye briller.

Først er det vigtigt at vide, hvad din kone har af indtægt på nuværende tidspunkt. Er hun i arbejde, sygemeldt, ledig, førtidspensionist efter
1.1.2003 el. lign. Her er det aktivlovens regler om tilskud til enkeltydelser, der skal vurderes. En ansøgning vurderes ud fra indtægter, udgifter og formue og det er ret strenge økonomiske betingelser, der er gældende.

Modtager din kone førtidspension efter reglerne før 1.1.2003 eller folkepension vil det være reglerne om helbredstillæg og personlig tillægs% som er gældende. Her er også formuegrænser og indtægtsgrænser.

Helt konkret vil jeg anbefale at kontakte kommunen for afklaring om betingelserne for støtte kan være opfyldt.