Gå til hovedindhold

Tilskud til boligindretning

Spørgsmål

Jeg er 54 år har sclerose, og har haft det næsten 3 år, jeg er meget fin mobil, men har mange føleforstyrrelser og problemer i armene. Jeg er lige flyttet fra eget hus og ind i ejerlejlighed - i stuetagen for at være forudseende - men har desværre ikke været opmærksom på, at der er 2 tunge døre ind til opgangen, hvor der skal bruges nøgle og 2 hænder, dette går endnu men det er alt for tungt for mig, og kan ikke blive ved at fungere. Jeg har tænkt over muligheden for automatisk døråbnere, er der mulighed for tilskud til det, eller er det bare for egen regning, eller er det et hjælpemiddel, man evt. kan få fra ens kommune?

Svar

I henhold til lov om social service § 116 kan der gives hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen egnet for den pågældende. Det vil således bero på en konkret vurdering, hvor der også lægges vægt på om boligen på længere sigt er egnet.

Jeg opfatter det sådan, at de tunge døre er opgang til flere ejerlejligheder, det kan være jeg tager fejl. Hjælp til boligindretning er en afgørelse, der sker i forhold til den enkelte ansøger. Jeg synes, at du skal ansøge din kommune om tilskud, og det må herefter være op til kommunen at vurdere dine muligheder i forhold til gældende lovgivning.