Gå til hovedindhold

Tillæg til børn

Spørgsmål

Jeg lider af sclerose og er på førtidspension (efter 2003-reglen).

Grunden til at jeg skriver her er, at jeg er så heldig at min kæreste er blevet gravid. Mit spørgesmålet er i den forbindelse: Stiger ens pension, får man et ekstra tillæg, eller sker der slet ingenting, når man som førtidspensionist får barn/børn?

Måske skal det lige siges, at min kæreste er på SU.

Svar

&#160

Jeg går ud fra, at I bor sammen.

Pensionen vil være uændret. For personer med pension tilkendt efter 1.1.2003 er ingen ekstra børneydelser udover de ordinære. Der vil blive udbetalt børnefamilieydelse, der for børn under 2 år p.t. udgør 4.107 kr. pr. kvartal (skattefrit).

I visse situationer er mulighed for at søge børnetilskud som uddannelsessøgende, se nærmere på http://www.vfm.dk/temaer/sociale-omraader/velf%C3%A6rdsydelser/ydelser-og-tilskud/boern-unge-familie/boernetilskud/Sider/Start.aspx#Uddannelse.

Med hensyn til SU, vil jeg henvise til reglerne på SU´s hjemmeside:

http://www.su.dk/SaerligStoette/foraeldre/dufaarbarn/vu/Sider/default.aspx.