Gå til hovedindhold

Tilbudt bedre ordning ved en fejl

Spørgsmål

Kan pensionsselskabet bare ændre min pensionsordning? Jeg har fået et brev fra mit pensionsselskab, hvori de skriver, at de har ændret min pensionsaftale, fordi de ved "en fejl" har oprettet en forkert og bedre pensionsaftale til mig tidligere på året. Kan de bare gøre det uden videre?

Det undrer mig, at der skulle være tale om en fejl, for set med mine øjne har de haft alle muligheder for at undgå at give mig den nye aftale - de udbetalte kritisk sygdom forsikringen i 2009, og har løbende modtaget helbredsoplysninger og journaludskrifter. De har også behandlet et par ansøgninger om udbetaling for nedsat arbejdsevne fra mig. Så de har været vel orienteret om, hvordan min helbredssituation har udviklet sig siden diagnosen i december 2008.

For at beskrive forløbet omkring indgåelsen af den nye pensionsaftale, så kan jeg oplyse, at mine kolleger fik tilbudt ordningen i 2011. Da jeg intet hørte fra pensionsselskabet, tog jeg selv kontakt til dem og fik et telefonmøde med en pensionsrådgiver i december 2011. Under mødet fortalte pensionsrådgiveren mig, at jeg ikke umiddelbart kunne overgå til aftalen. De var først nødt til at gennemgå mine helbredsoplysninger nærmere, og så skulle de også lige have behandlet min daværende ansøgning om udbetaling for nedsat erhvervsevne. Hvis de accepterede helbredsoplysningerne, og jeg fik et nej til ansøgningen, ville jeg kunne overgå til den nye ordning. Jeg fik afslag på ansøgningen om udbetaling for nedsat erhvervsevne i januar 2012. I marts modtager jeg så et brev fra PFA om overførsel af min gamle ordning til den nye. Jeg udfyldte de vedlagte papirer og returnerede dem. Og i slutningen af maj modtager jeg så et brev om, at jeg var overgået til den nye ordning.

Fredag får jeg så at vide, at det hele er en fejl. Kan de sådan bare sige det og føre mig tilbage på en ordning, der stiller mig dårligere f.eks. i forbindelse med tabt erhvervsevne? Har de lovgivningen på deres side? Jeg føler, at jeg er blevet stillet noget i udsigt, som jeg nu ikke får, og det til trods for at jeg intet har gjort forkert – jeg har jo givet dem alle oplysninger. Undskyld jeg siger det, men det virker, som om de er ude på at spare nogle penge på mig - jeg har været sygemeldt siden 7. maj 2012, har mistet mit job per 31. september og er nu ved at blive afklaret til førtidspension. Men det er min tolkning.

Svar

Jeg forstår selvfølgelig frustrationen i at have fået sat noget bedre i udsigt, der så fjernes igen. Dog må jeg desværre meddele dig, at pensionsselskabet er i sin gode ret til at ændre din aftale tilbage til den gamle.

Dette skyldes at du ikke i forhold til tegningsbetingelserne har kunne udfylde helbredsoplysninger, der af selskabet kunne godkendes. Det at selskabet har begået den fejl at sende dig en forkert ordning, gør ikke at de er bundet af denne.