Gå til hovedindhold

Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag/efterlønsbidrag

Spørgsmål

Angående tilbagebetaling af indbetaling til dels efterløn og nu flexbidrag. Jeg har siden 2007 - hvor jeg fik konstateret sclerose - været beskæftiget i egen virksomhed med fleksløn. Før den tid var jeg offentlig ansat. Jeg har indbetalt til efterlønsordningen og indbetaler nu til flexydelse. Jeg er 64 år og bliver 65 til sommer. Jeg agter ikke at gå på efterløn eller flexydelse. Jeg har fra kommunen fået oplyst, at flexbidraget bliver tilbagebetalt, når jeg ikke går på flexydelse. Jeg har ligeledes fået oplyst at indbetalinger til efterløn kan søges tilbagebetalt, blot jeg søger inden jeg fylder 65 år. Jeg vil gerne have nærmere oplysning om mine muligheder, og hvad jeg skal gøre rent konkret.

Svar

Fleksjob ophører, når du når alderen for folkepension, men det ved du sikkert godt.  Med hensyn til udbetaling af tilgodehavende indbetalinger til henholdsvis efterløn og fleksydelse bør det ske automatisk. Se her på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside - Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring under Tilbagebetaling af efterlønsbidrag.

Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag fremgår af lov om fleksydelse § 31 stk. 3. Administration af fleksydelse forventes overført til Udbetaling Danmark i løbet af foråret, men det ændrer jo ikke på lovgivningen. Du vil ligeledes få direkte besked vedrørende ATP.