Gå til hovedindhold

Til rådighed for arbejdsmarkedet

Spørgsmål

Jeg har fået af vide, at jeg har CIS, og derfor får jeg Avonex for at forebygge attakker. Mine arme og skuldre og tit og ofte min nakke har det ikke godt. Jeg bliver meget hurtigt træt og kan ikke holde til så meget. Jeg er jobsøgende. Hvad har jeg af rettigheder, når jeg ikke har den "rigtige" sclerose diagnose? Hvordan står jeg, hvis jeg ikke kan holde til at arbejde fuld tid? Jeg skal i gang med 4 ugers aktivering.

Svar

Jeg forstår det sådan, at du er til rådighed for arbejdsmarkedet, modtager understøttelse og nu formentlig har fået et tilbud efter Beskæftigelsesindsatsloven kap. 11 med en varighed på 4 uger. Tilbuddet er formentlig givet med henblik på at "afklare beskæftigelsesmål".

Det er som sådan ikke diagnosen, der er afgørende, men din helbredssituation generelt. Jeg forstår godt, at du tænker, at en diagnose som sclerose måske er nemmere at forklare. Jeg kan jo af gode grunde ikke vide, om du kan komme i den situation, at du er nødt til at sygemelde dig. Jeg tænker, at det vil være en god ide, at drøfte dette med din læge, som måske sammen med dig nærmere kan definere de helbredsmæssige gener, som vanskeliggør din mulighed for at honorere arbejdsmarkedets krav.

Ret til understøttelse er betinget af, at du er til rådighed for arbejdsmarkedet. Ret til sygedagpenge er betinget af, at du er uarbejdsdygtig på grund af din
sygdom. Ved sygemelding har Jobcentret pligt til at følge op på sygemeldingen, og sammen med dig finde mulighederne for hel- eller delvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet, samt om der er behov for anden form for støtte.

Der er ikke noget enkelt svar på dit spørgsmål, men hvad der skal ske fremover kan evt. afklares gennem det tilbud, som du skal i gang med.