Tidlig behandling
d. 21 december 2009

Jeg har netop, på et privathospital, fået foretaget en rutine-MR-scanning, i forbindelse med udredning af min migræne. Som et bifund ved denne scanning, fandt man 8 stk plaques, der, i form og placering, tyder på sclerose.

Efterfølgende denne scanning, har jeg derfor været til diverse neurofysiologiske test, herunder også øjentest, der alle var normale. Endvidere har jeg fået taget foretaget en rygmarvsbiopsi, som også viste tegn på sclerose.

Jeg har ingen symptomer, ud over eventuel træthed, men det kan vel også begrundes med den naturlige træthed man har som følge af børn og selvstændig virksomhed.

Man læser så meget om vigtigheden i at påbegynde behandling hurtigt. Netop derfor underer det mig at hospitalet alligevel ønsker en ekstra scanning om 3 måneder. Jeg frygter at noget mistes ved denne ventetid.

Hvad mener du? Bør man behandles når man ingen symptomer har, men MR og rygmarv viser tydelige tegn på sclerose?

Du nævner ikke din alder, men jeg formoder ikke at du er over ca. 50 år, da du refererer til børn som mulig medvirkende årsag til træthed.

Alderen har den betydning, at pletter på MR-scanning af hjernen kan være et aldersfænomen og jo ældre man er, jo sværere er det at diffenrentiere aldersforandringer fra sygelige forandringer (i sclerosesammenhæng, plaques).

For en god ordens skyld, er det ikke rygmarvsbiopsi, du har fået lavet, men rygvæskeprøve. Jeg går ud fra at man har fundet såkaldt forhøjet IgG-index og/eller oligoklonale bånd i rygvæsken, og det er med til at sandsynliggøre, at MR-forandringerne repræsenterer plaques.

Man vil ved en ny MR-scanning, se efter om der er nytilkomne pletter, enten før og /eller efter indgift af kontraststof. Det bruger man til at vurdere om du opfylder nogle diagnostiske kriterier, benævnt McDonald kriterier, for dissemineret sclerose. Ved disse kriterier er man enig om at tidsintervallet, fra debut til ny MR-scanning, skal være mindst 3 måneder. Det synes jeg er fair nok.

3 måneder er også kort tid på den lange bane, som ofte er ca. 40 års levetid fra 1. symptom, som man i gennemsnit får i starten af 30'erne.

Scenariet med at sætte en patient i livsvarig, dyr behandling med mulige bivirkninger, uden at man har sikret sig diagnosen så godt som muligt og udelukket andre diagnoser, vil man gerne undgå.

Det er jo et såkaldt tilfældigt fund, at du har de pletter. Det er kendt, fra før MR-scanningens tid, at en autopsi af hjernen hos en afdød kan vise forandringer som ved sclerose, uden at patienten har haft symptomer herpå.

De forsøg der er lavet med interferonbehandling til forebyggelse af nye sygdomsangreb (attakker), er lavet hos patienter med minimum et attak, således ikke hos patienter som dig uden symptomer (på nær træthed, som er et upecifikt symptom). Det vil sige, at dit stadie er endnu tidligere.

Skrevet d. 21 december 2009