Gå til hovedindhold

Testamente, gensidig pleje og forældremyndighed

Spørgsmål

Jeg er sclerosepatient siden 2005 og er lykkeligt gravid i 11. uge. Min kæreste og jeg er samlevende (over 2 år) og barnet er planlagt. Vi ønsker af personlige årsager som udgangspunkt ikke at blive gift, men vi har selvfølgelig nogle betænkeligheder i forhold til at sikre hinanden - særligt nu med vores første barn på vej.

Vi har derfor tidligt i vores forhold valgt, at vi - når vi nåede til denne situation - ville lave et testamente. Nu overvejer vi så, om det alligevel kan sikre det vi ønsker. Jeg er klar over, at der er nogle få økonomiske elementer der ikke kan sikres, såsom en højere tvangsarv (ingen af os har børn fra tidligere forhold), boafgift og muligheden for at sidde uskiftet. Det vi særligt kunne tænke os at sikre, er ansvaret for hinandens pleje, såfremt jeg - eller min kæreste (som har parkinsons i familien, men ellers er sund og rask) i fremtiden har brug for særlige hensyn, anbringelse på et plejehjem, eller andet.

Kan det sikres i et testamente? Som jeg forstår, påfalder ansvaret vores respektive forældre? Desuden den fælles rettighed til vores barn. Vi regner selvfølgelig med et livslangt parforhold, og at vi ellers kan være gode nok venner, til at aftale fælles forældremyndighed. Er der alligevel en måde, rent formelt, at sikre min kærestes rettigheder som far, så man ikke behøver forlade sig på gode intentioner? Vi har overvejet giftemål for blot de praktiske årsager, men det er virkelig ikke det vi ønsker. Jeg håber du kan hjælpe os med vores lille dilemma.

Svar

Først og fremmest tillykke med graviditeten.

Jeg kan forstå på din mail, at I har styr på de overordnede forskelle på hvorvidt man er gift eller ikke gift, såsom at ægtefæller er fritaget for betaling af boafgift, og at man har mulighed for at sidde i uskiftet bo, såfremt man er gift. Med hensyn til arv, er de sådan at I ikke arver hinanden, når I ikke er gift. Hvis I gifter jer vil I arve halvdelen efter hinanden. Den anden halvdel tilfalder de børn I måtte få, til deling. Hvis I opretter et testamente kan I bestemme, at I skal arve hinanden som ægtefæller, og samtidig bestemme, at længstlevende af jer arver mest muligt efter førstafdøde, og således at børnene alene arver deres tvangsarv. Her gør det altså ingen forskel om I har gift eller ej.

Med hensyn til at sikre, at I er ansvarlige for hinandens pleje, vil det ikke være et testamente som er aktuelt, da et testamente først vil blive fundet frem, den dag én af jer dør. Jeg skal i stedet anbefale, at I opretter et selvstændigt dokument hvoraf dette fremgår, og som I skal sørge for at opbevare, så det kan findes frem, såfremt det måtte blive aktuelt.

For så vidt angår forældremyndighed, samvær og retten til børnenes bopæl er det ikke sådan at I på forhånd kan aftale, hvad der skal gælde såfremt I måtte gå fra hinanden. Eller det vil sige, det kan I godt, men aftalen er ikke mere gyldig, end at den nemt kan blive tilsidesat, såfremt Statsforvaltningen eller domstolene, måtte finde, at det som der er aftalt ikke er det bedste for jeres børn. Dette kræver naturligvis at den ene af jer har rejst en sag herom, og har anmodet Statsforvaltningen eller domstolene om at træffe en afgørelse.