Gå til hovedindhold

Tandbehandling

Spørgsmål

Da mine tænder er totalt smadrede, er det nødvendigt at få dem lavet, og jeg har derfor søgt kommunen om økonomisk hjælp til dette.

Tandlægen har vurderet regningen til at løbe op omkring 36.000 kr. Kommunen afviser at hjælpe mig, da jeg har en samlever og at vi sammen har et rådighedsbeløb. Hvilket, ifølge kommunen, åbenbart betyder at vi derfor kan lave en afdragsordning med tandlægen.

Kan det virkelig være rigtigt, at man kan give mig et afslag på denne begrundelse?

Yderligere skal det måske lige tilføjes at vi begge er på kontanthjælp og derfor ikke har ret mange penge.

Svar

Ansøgning om tandbehandling skal vurderes efter lov om aktiv socialpolitik § 82. Det er et krav, at behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet. Ved tandbehandlinger bør kommunen påse, at der ikke foretages behandlinger, som går ud over, hvad der er nødvendigt i hvert enkelt tilfælde. Kommunen skal desuden vurdere, om det er absolut nødvendigt at få foretaget en dyr og omfattende tandbehandling på et tidspunkt, hvor ansøgeren ikke selv har mulighed for at betale udgiften.

Det er en meget dyr tandbehandling, som skal iværksættes og jeg formoder, at tandlægen har vurderet, at der ikke er andre alternativer. Jeg går også ud fra, at kommunen har fået vurderet overslaget hos deres egen tandlægekonsulent.

Det lyder umiddelbart ikke realistisk, at du skulle være i stand til at lave en afdragsordning ud af en kontanthjælp. Tandlægen vil vel også næppe acceptere en afdragsordning, der løber over flere år.

Jeg går ud fra, at du har fået afgørelsen skriftligt og vil foreslå dig at anke afgørelsen.

Husk, at du har ret til at se alle sagens akter.