Gå til hovedindhold

Takster ved befordringsfradrag

Spørgsmål

Jeg søger takster for befordringsfradrag. Jeg har skånejob to gange ugentligt. Jeg er blevet bekendt med, at jeg kan søge befordringefradrag. Jeg har haft jobbet siden 2010 og har søgt de forskellige takster for årene 2010, 2011, 2012 og 2013 uden meget held. Håber I kan hjælpe mig med hvilke takster jeg skal bruge. Er det de samme takster jeg skal bruge til transport til fysioterapeut behandlinger?

Svar

Her på hjemmesiden kan du se taksterne for befordring i henhold til Ligningslovens § 9D. Hvis du ikke hidtil har benyttet dette befordringsfradrag skal du være opmærksom på muligheden for bindende svar, så der ikke senere rejses tvivl om din berettigelse til fradraget. Se linket på siden også.

Med hensyn til befordring til fysioterapeut opfatter jeg det sådan, at du får dækket merudgifter i h.t. § 100 i lov om social service, og det er i den forbindelse du spørger. Dækning efter § 100 kan ske efter statens laveste takst, men vær opmærksom på at der sker opfølgning 1 gang årlig, og at udgangspunktet er, at der ikke sker regulering i løbet af året. Jeg vil derfor anbefale dig at kontakte sagsbehandleren herom.