Gå til hovedindhold

Tab af erhvervsevne forsikring

Spørgsmål

Jeg er tilkendt Fleksjob og er sat til 3-3,5 timer dagligt og med skåne hensyn. Hvordan vurderes det i % på min arbejdsevne? Jeg spørger, da jeg har en arbejdsskade forsikring, og ser i diverse fora at der generelt refereres til 50% nedsat arbejdsevne. Men jeg kan ingen % sats se på mit fleksjob bevis eller min ressourceprofil. Hvem afgør arbejdsevnen i % og hvordan?

Svar

Jeg går ud fra, at det du omtaler er en tab af erhvervsevne forsikring og ikke en arbejdsskadeforsikring. Vurdering af procentsatsen for tab af erhvervsevne beror på flere faktorer. I den indledende fase vurderes denne på baggrund af, hvor vidt det er muligt, og i hvilket omfang det er muligt at passe nuværende job sammenholdt med de lægelige akter i sagen

På sigt vurderes erhvervsevnen på baggrund af muligheden for at arbejde i et hvert erhverv, dvs. omskoling mv kan finde sted. Desuden vurderes der på muligheden for at oppebære sin indtægt sammenholdt med fleksjob. Et fleksjob er jo absolut en rettesnor for, hvor stor ens arbejdsevne er, og jeg vil da anbefale dig at tage fat i dit pensionsselskab, hvis du ikke allerede har gjort det, da reglerne ikke er identiske i alle selskaber.