Gå til hovedindhold

Tab af erhvervsevne eller invalidepension

Spørgsmål

Jeg har i dag to sideløbende pensionsopsparinger, somjeg får udbetalt hver måned, efter at jeg har måtte stoppe på arbejdsmarkedet, da min MS er blevet mere "aktiv".

Jeg føler dog ikke, at jeg rigtigt kan blive klog på min økonomisk fremtid. Det ene selskab kalder det invalidepension (Danica Pension), det andet 50% uarbejdsdygtighed (PFA). Men det er alt efter om man taler med dem, eller læser hvad der står i de papirer de fremsender løbende.

Jeg har altid selv, selvfølgelig, været herre over min egen økonomiske fremtid, men nu løber jeg efter deres banjo.

Kan jeg, på nogen måde, få præciseret hvordan det hele hænger sammmen?

Svar

Jeg kan udemærket forstå, at det kan være forvirrende - kært barn har mange navne, som man siger.

Jeg oplever tit at medarbejdere, også i de selskaber du nævner, kalder den samme dækning noget forskelligt. Her kan nævnes: Tab af arbejdsevne, tab af erhvervsevne, invalidepension og invaliderente m.m.

Det normalt overordnede krav for udbetaling fra disse dækninger, er at arbejds/erhvervsevnen skal være nedsat med over 50% før der starter udbetaling, og at man først starter udbetaling efter 3 måneders karens (her får man jo normalt løn under sygdom).

Nogle dækninger er lavet med fuld udbetaling og præmiefritagelse ved 50% tab, andre ½ udbetaling ved 50% tab og først fuld udbetaling og præmiefritagelse ved 2/3 tab.

Præmiefritagelse er pensionsselskabets pligt til at fortsætte din hidtidige indbetaling på pensionsopsparingen, selvom du ikke arbejder længere. Det skulle gerne medføre at du stadig sikrer dig en rimelig indtægt når dine dækninger stopper (det er normalt et sted mellem 60 og 67 år).

Der kan være selskabsspecifikke mindre forskelle angående udbetalingskriterierne, men det har jeg desværre ikke mulighed for at redegøre for.