Gå til hovedindhold

Tab af arbejdsevne med flexjob

Spørgsmål

Jeg skriver til dig, på grund af problemer med udbetaling af tabt erhvervsevne og præmiefritagelse fra mit pensionsselskab.

Jeg er selvstændig erhvervsdrivende. Jeg fik diagnosen i februar 2008 og blev af kommunen, pr. 1/12 2008, tilkendt flexjob. Der har været stor støtte og samarbejdsvilje fra dem.

Jeg har fået udbetalt kritisk sygdom fra pensionsselskabet, og indtil jeg blev tilkendt flexjob har jeg også løbende modtaget præmiefritagelse og tabt erhvervsevne. Dette ophørte da jeg fik tilkendt flexjob i egen virksomhed. Jeg har nu, i gennem næsten 1 år, haft dialog om sagen.

Er det en problemstilling I har høft om tidligere?

Svar

Nu kender jeg ikke dine specifikke vilkår, men har en idé om hvad der er sket.

Når man almindeligvis er sygemeldt midlertidigt, er man berettiget til udbetaling, da man midlertidigt er ude af stand til at passe arbejde, hvorved man opfylder udbetalingskriteriet om at at man skal være over 2/3 uarbejdsdygtig. Herefter er der et sagsforløb der ender ud i et flexjob, hvor kommunen yder tilskud, der gør at din samlede indtægt måske gør at du økonomisk ikke har mistet 2/3 af din indtægt.

Vilkårene er forskellige i pensionsselskaberne, men denne flexjobydelse burde spille sammen med din tab af erhvervsevne forsikring.

Jeg vil anbefale dig at kontakte "Forsikring & Pension", der kan gå dybere i sagen og finde frem til om du er behandlet korrekt.