Gå til hovedindhold

Symptomer men ingen diagnose

Spørgsmål

For ca. 4 år siden blev jeg undersøgt på mistanke om sclerose. Konklusionen på MR-scanningen af min hjerne var: Stærkt suspekt for sclerose. Der fandtes omkring 30 læsioner i den hvide substans, heraf enkelte med ødem, og der fandtes diskrete læsioner - også med ødem - i hjernestammen. Klinisk blev der konstateret forskellige neurologiske udfald, samt udtalt hyperrefleksi. Neurologen mente, at der manglede ”Corpus Callossum”-involvering. Derfor blev der suppleret med en lumbalpunktur. Resultatet var normalt, dog med let forhøjet protein. Sclerosediagnosen blev annulleret.

Sidenhen kom der flere perioder med neurologiske symptomer, fx perioder med svimmelhed, varmeintolerance, blodtryksfald og synspåvirkning, samt betydelig udtrætning. Der blev fundet ”idiopatisk, perifer polyneuropati”. Senest har en speciallæge igen rejst mistanke om, at der er tale om sclerose.

Er Corpus Callossum-involvering et must for at stille diagnosen MS?
Kan en negativ spinalvæskeundersøgelse entydigt udelukke MS?
Er en perifer neuropati udelukkelseskriterium for MS? 

Svar

Diagnosen MS er en såkaldt klinisk diagnose, dvs. at hvis man har haft mindst to tilfælde med karakteristiske sklerosesymptomer (attak), med mindst en måneds mellemrum, fra forskellige steder på kroppen, og har karakteristiske fund i den kliniske undersøgelse, opfylder man de klassiske kriterier for at stille diagnosen multipel sclerose (MS). De undersøgelser man støtter sig til for at sikre diagnosen, er MR-skanning, der er den mest følsomme, samt rygmarvsvæskeanalyse og neurofysiologiske undersøgelser.

Du spørger om manglende forekomst af plak et bestemt sted i hjernen på MR skanning, negativ rygmarvsvæskeanalyse og perifer nervebetændelse udelukker MS diagnosen og det korte svar på de spørgsmål er nej. Det ændrer dog ikke ved, at lægerne ikke kan stille MS diagnosen, hvis du ikke opfylder de gældende kriterier.

Jeg kan desværre ikke udtale mig mere specifikt om din diagnose, men håber at man finder årsagen til dine symptomer, så du forhåbentlig kan få en behandling.