Gå til hovedindhold

Sygemeldt medarbejder i virksomhed

Spørgsmål

Jeg er ejer af en mindre virksomhed, der desværre har fået konstateret at en ansat har sclerose, personen er funktionstast. Jeg har stor forståelse for sygdommen og dens problemer, problemer som selvfølgelig også påvirker en virksomhed på vores størrelse ret hårdt, selvom vi har søgt en § 56, som vi straks har fået bevilliget, står vi nu på 10. uge uden en betroet medarbejder, og med en netto udgift på ca. 20.000 kr. pr. måneden.

Jeg ved godt, at det er svært set fra en scleroseramt person at forholde sig til en virksomheds problem, da det jo kun er økonomi, men for en lille virksomhed som min, er det en svær situation, jeg kan ikke ansætte en anden person, da jeg håber og tror på, at personen kommer tilbage, nok ikke som tidligere, men forhåbentlig så arbejdet kan klares.

Mit spørgsmål er om der findes nogle muligheder for, at en mindre virksomhed ikke økonomisk i længden skal blive belastet af sygdommen, eller er jeg mere eller mindre kynisk tvunget til at tænke i en afskedigelse, da risikoen for at sygefraværet vil tvinge os til at ansætte en anden?

Svar

Jeg forstår fuldstændig dilemmaet omkring din ansatte og firmaets økonomi. Jeg kan forstå, at din medarbejder nu har været sygemeldt i 10 uger, og der ikke er nogen klaring på, hvorvidt arbejdet kan genoptages helt eller delvis. Som jeg opfatter situationen nu er der dagpengerefusion, og der er på nuværende ikke yderligere dækning fra det offentlige.

Jeg går ud fra, at din medarbejder er kontaktet af kommunens jobcenter vedr. opfølgning på situationen, og alt afhængig af den konkrete situation var det måske en ide, at der blev arrangeret et møde med Jobcentret, din medarbejder og dig med henblik på drøftelse af de fremtidige arbejdsmuligheder.

Det er under alle omstændigheder vigtigt for alle parter at få afklaret, om der er jobmuligheder i virksomheden fortsat, og om kommunens Jobcenter kan medvirke til løsningsmodeller ved tilbagevenden til arbejdspladsen.