Gå til hovedindhold

Sygemeldt med ledighedsydelse

Spørgsmål
Jeg har mest lyst til at give op. Jeg fik for 7 måneder siden bevilget fleksjob, 6-9 timer om ugen, på grund af min sclerosetræthed. Kunne ikke holde til mere, viste det sig efter 3½ måneders arbejdsprøvning. Jeg havde selv fleksjob på hånden da det blev bevilget.

Nu er jeg imidlertid blevet sagt op.

Jeg har forsøgt at finde andet fleksjob, men det er meget meget svært at få nogen til at ville ansætte mig med 2/3 løntilskud, når jeg ikke kan arbejde flere timer. Alle de nederlag det giver mig, at det hver gang strander på at jeg ikke kan arbejde mere, er ved at kvæle mig.

For hver dag giver jeg mere og mere op, og inden længe har jeg slet ikke lyst til at søge flere jobs, for det eneste jeg får ud af det er bare flere nederlag.

Problemet er at jeg ikke ved hvad jeg skal gøre nu? Hvem skal jeg kontakte? Hvem kan hjælpe mig? Hver gang jeg forhandler om et job, bliver jeg fysisk dårlig når arbejdsgiver spørger ind til om jeg da ikke kan arbejde lidt flere timer; jeg får hjertebanken, svedeture og ondt i hele kroppen og i mit hoved.

Hvis jeg ikke finder et job, hvor længe skal jeg så leve af den nedsatte ledighedsydelse, inden det kan revurderes om min rest-arbejdsevne er stor nok til at jeg reelt har mulighed for at finde et fleksjob? Og hvordan håndterer jeg den her form for stress, når mit skånehensyn i fleksjobbet er, at jeg ikke tåler stress, da det kan forværre min tilstand?

Hvis jeg bare vidste hvem der kan hjælpe mig.
Svar
Umiddelbart står jeg nok lidt uforstående overfor visitering til fleksjob, når en arbejdsprøvning har vist, at du max kan arbejde 6-9 timer om ugen. Men det kan jeg så forstå blev resultatet på det tidspunkt.

For mig lyder det mere som om du, på nuværende tidspunkt, er en "sygemeldt modtager af ledighedsydelse". Hvis man er syg og modtager ledighedsydelse har man pligt til at give besked til Jobcentret. Her skal så iværksættes en opfølgning med henblik på afklaring af, hvorvidt du er i stand til at arbejde.

Folketinget vedtog en ændring af diverse lovregler med henblik på styrket indsats over for sygemeldte, hvor en del af reglerne havde ikrafttræden i efteråret 2009 og andre pr. 4.1.2010.

Konkret synes jeg, at du skal kontakte din læge/neurolog om din helbredsmæssige situation og dernæst Jobcentret, med henblik på tilbundsgående vejledning omkring det videre forløb.