Gå til hovedindhold

Sygemelding, opfølgning, tjenestemand 2

Spørgsmål

Du har tidligere hjulpet mig med at besvare nogle spørgsmål vedrørende min situation, og jeg skriver derfor igen, da der er noget jeg gerne vil have din hjælp til at få afklaret:

1) Jeg er i dag blevet 62 år, og det udelukker vel også at jeg kan få kvalificeret svagelighedspension? Selvom jeg opfylder kravet om nedsat arbejdsevne med 2/3?

2) Hvis jeg var rask og fik førtidspension, er der et træk på ca. 51% af pensionen, har min A-kasse beregnet. Sker der også store træk fra for eksempel svagelighedspension?

3) Hvis jeg nu får pension på grund af svagelighed, kan man søge ydeligere social pension i min kommune - hvad ville det i givet fald hedde?

Svar
Jeg tillader mig, for overskuelighedens skyld, at besvare dine spørgsmål i den rækkefølge du har stillet dem:   1) Du har ret , i at tjenestemandspensionslovens § 7 indeholder regler om kvalificeret svagelighedspension for tjenestemænd under 60 år. Der kan være særlige forhold, der finder anvendelse, hvor fratræden sker efter det fyldte 60 år. Der må du nok søge rådgivning konkret i din faglige organisation.   2) Dette spørgsmål er jeg usikker på forståelsen af. Hvis du var rask er der "træk på 51%" - er det i en efterlønsberegning din A-kasse har beregnet? Der er fradrag i offentlige ydelser, såfremt du har andre indtægter i form af andre pensionsindtægter og lignende. Som nævnt er jeg usikker på dit spørgsmål og vil anbefale dig eventuelt at kontakte din A-kasse igen.   3) Hvis din kommune, i forbindelse med opfølgning af udbetaling af sygedagpenge, vurderer, at din arbejdsevne er ophævet og, at der som følge heraf skal rejses sag om førtidspension, rejser kommunen sag om dette. Det benævnes offentlig førtidspension.   Beregning af offentlig førtidspension sker på baggrund af andre indtægter, ægtefælleindkomst, renteindtægt, anden pensionsindtægt og lignende. Du har mulighed for selv at beregne en førtidspension på www.pensionsguiden.dk.   Jeg har forståelse for, at du har behov for en klaring af dine fremtidige indtægter, men det er måske nok for tidligt at sige helt konkret, hvilke muligheder, der måtte være. Måske skulle du undersøge mulighed for eventuel seniorordning, eller overenskomstmæssige aftalebaserede skånejobs. Det er igen her dit faglige forbund, som du skal rådføre dig med.