Gå til hovedindhold

Sygemelding

Spørgsmål

Jeg har igennem nogle måneder gået sygemeldt pga. udtalt træthed, smerter o. a. Jeg har for nyligt fået at vide at jeg har sclerose, og har nu fået besked fra kommunen, at jeg skal raskmeldes og finde mig et fuldtidsjob, da man ikke kan komme i arbejdsprøvning og på sigt fleksjob, da man først skal i arbejde og finde ud af at man ikke kan holde til det.

Men jeg kunne jo ikke klare en arbejdsdag allerede i efteråret, og tingene er jo ikke blevet bedre - tværtimod har jeg fået andre problemer med f. eks. sovende fødder og hænder. Kan de kræve at jeg skal raskmeldes og prøve at finde et almindeligt job - hun siger jo samtidig, at det ikke må være deltid for så skyder jeg mig selv i foden, hvis det ender med et fleksjob.

Svar

Jeg forstår ikke helt med hvilken begrundelse, du har modtaget den besked. I henhold til lov om sygedagpenge § 8 skal kommunen tilrettelægge og gennemføre et individuelt og fleksibelt opfølgningsforløb under hensyn til sygdommens karakter og sygemeldtes behov og forudsætninger. Det fremgår også, at kommunen er forpligtet til at inddrage dig i opfølgningen. Der skal indhentes oplysningsskema, lægeoplysninger, afholdes samtaler og kommunen skal foretage en samlet vurdering af behov for indsats. Hvis du raskmeldes skal det være på baggrund af en vurdering af om der er mulighed for raskmelding.

Har du en person, der kan deltage i opfølgningssamtalerne? Det kunne være repræsentant fra din faglige organisation. Har du kopi af samtlige sagsakter i din sag? Har du stadig en arbejdsgiver? Har der været afholdt møder/samtaler med din arbejdsplads om delvis tilbagevenden? Hvorvidt betingelserne for fleksjob kan være opfyldt kan jeg ikke udtale mig om. Betingelserne er, at arbejdsevnen skal være nedsat med mindst halvdelen og ingen kan jo udtale sig om dette medmindre, der er sket en konkret afprøvning.

Jeg stiller en del spørgsmål, som jeg mener, at du bør overveje. En raskmelding fra kommunens side skal begrundes.

Hvis du har kopi af samtlige sagsakter har du også mulighed for at søge råd og vejledning mere konkret hos Scleroseforeningens socialrådgiver i det område, hvor du bor. Navn og træffetid kan du se på hjemmesiden.