Gå til hovedindhold

Sygedagpenge/revalidering

Spørgsmål
Jeg er en pige på snart 25 som efter en synsnervebetændelse i maj i år, startede i rebif behandling og fik diagnosen
"Cis-patient", når man kun har 1 påvist attak.
Jeg har egentlig taget det pænt. Det er jo stadig ret nyt. Men nu har jeg på det sidste været meget ked af det.

Jeg sidder i en rigtig dum jobsitution. Jeg er ufaglært afløser på et plejehjem, hvor jeg er fastansat på 8 timer ugentligt, men arbejder egentlig 30 timer. Hvad jeg arbejder ud over de 8 timer, får jeg udbetalt som merarbejde.
Jeg havde i forbindelse med min udredning 1 måneds fravær fra mit job. Selvom jeg havde omkring 20-25 timer merbejde planlagt i den måned, fik jeg kun udbetalt for de 8 timer jeg er månedslønnet på.
Jeg ligger nu i en sag mellem kommune og arbejdspladsen, om hvem der skal betale sygepenge til mig for de dage jeg var syg.

Mit egentlige spørgsmål går ud på, hvad der er af muligheder for mig, hvis jeg har brug for at være hjemme noget tid - altså sygemeldt. Jeg har det rigtig skidt psykisk, og har brug for noget tid til at fordøje min diagnose.
Hvis jeg ikke kan leve af de 8 timer, som jeg vil få, hvis jeg sygemeldte mig, hva er der så at gøre? Sige op og gå på kontanthjælp?
Det er bare ikke meget mere end de 8x4 =32 timer jeg får udbetalt på en måned.

Jeg har planer om at starte på sygeplejerske uddannelsen, men mangler et enkelt fag som jeg skal læse her til februar. Jeg er træt, har lidt problemer med at læse efter synsnerven, og har smerter i mit højre ben.
Vil jeg være berettiget til revalidering under sygeplejerskeuddannelsen?

Jeg synes jeg sidder lidt fast i en dum knude, hvor jeg går på arbejde og græder og er ved at falde fra hinanden, pga. at jeg mister penge ved at melde mig syg. 
Håber du kan hjælpe mig, eller ihvertfald komme med et godt råd.
Svar
Jeg tænker, at du må være omfattet af reglerne i lovens § 30 stk. 4 om løsarbejder/vikar, hvor det er arbejdsgiver som er forpligtet til at udbetale sygedagpenge, såfremt du har været ansat hos den samme arbejdsgiver og arbejdstimerne inden for de sidste 8 uger er på mindst 74 timer. Det er formentlig dette, som din kommune er ved at udrede.  

Hvis du sygemelder dig vil beregningsgrundlaget være din faste beskæftigelse og måske supplerende kontanthjælp.  

Jeg regner ikke med, at du er medlem af en faglig organisation eller opfylder betingelserne for arbejdsløshedsunderstøttelse. Skulle jeg tage fejl vil jeg anbefale dig at kontakte dit faglige forbund for vejledning.   

Ved sygemelding skal kommunen følge op på din situation og vejlede dig om dine muligheder for fremtidig beskæftigelse.  

Revalidering vil være betinget af, at du har begrænsninger i din arbejdsevne. Det betyder, at du ikke vil være i stand til at arbejde indenfor dit nuværende arbejde. Det er ikke sådan jeg opfatter din situation, men forstår, at du gerne vil have en faglig uddannelse for på længere sigt at sikre dig på arbejdsmarkedet. Så umiddelbart ser jeg ikke din situation som omfattet af revalideringsbestemmelserne. Reglerne er nærmere beskrevet i aktivlovens § 46 og vejledning nr. 39 af 5.3.1998 kap. 6.  I forbindelse med sygemelding vil revalideringsmuligheder også blive drøftet og du vil da kunne få afgjort om du måtte være berettiget.  

Jeg vil dog samtidig gøre dig opmærksom på reglerne om SU og handicaptillæg. Du kan se nærmere her http://www.su.dk/saerligstoette/handicaptillaeg/Sider/default.aspx   

Det er forståeligt, at du er usikker på din fremtid og er påvirket af situationen. Jeg går ud fra, at du ved, at du har mulighed for gratis psykologbistand i Scleroseforeningen i den situation, som du nu befinder dig i.