Gå til hovedindhold

Sygedagpengeopfølgning

Spørgsmål

Jeg har fået konstateret attackvis sclerose, og mistede i den forbindelse mit job, da jeg lider af ekstrem træthed og altid er udkørt. Løbende er jeg plaget af dobbeltsyn, svimmelhed, og problemer med helt at få mit ene ben til at reagere som jeg gerne vil. På grund af disse forhindringer, vil jeg gerne have et fleksjob som tager højde for trætheden. Min sagsbehandler mener dog at jeg er for rask.

Der er selvfølgelig mange ting der skal opfyldes ved et fleksjob, men jeg troede ikke at mit problem blev, at jeg er ung (24 år) og ikke har haft diagnosen længe. Min sagsbehandler mener ikke, at der er tilstrækkeligt bevist, at jeg ikke på et eller andet tidspunkt i mit liv, vil kunne passe et job inden for en hvilken som helst branche - fordi jeg er nydiagnoseret.


Mit spørgsmål går derfor på, hvordan jeg håndterer dette? Jeg kan ikke passe et fuldtidsjob, og jeg kan ikke leve af et deltidsjob. Jeg står nu til at skulle sælge min lejlighed, fordi jeg efter 1. feb 08 overgår til sygedagpenge, og derfor ikke har råd til den mere. Jeg har stort set haft attacks siden januar 07, de har overlappet hinanden, fra føleforstyrrelser i hele kroppen til dobbeltsyn, svimmelhed og nu problemer med mit ene ben.

Svar

Jeg har selvfølgelig svært ved at forstå med hvilken baggrund din sagsbehandler mener, at du vil blive i stand til at passe et hvilket som helst job. Jeg går ud fra, at der er indhentet relevante lægelige oplysninger, og at du selv har modtaget kopi af disse akter. Måske kunne det være en ide med en vurdering fra en neuropsykolog, du vil i givet fald kunne drøfte denne mulighed med den neurolog, hvor du går til kontrol.

Det fremgår af lov om sygedagpenge § 7, at "vurdering af en person uarbejdsdygtighed skal som udgangspunkt foretages i forhold til beskæftigelse før sygemeldingen. Efter 3 måneders sygefravær skal vurderingen ske på grundlag af den sygemeldtes uddannelses- og beskæftigelsesområde, medmindre der er særlige grunde, der taler for andet med hensyn til tidspunktet for vurderingen".

Der skal tilrettelægges et såkaldt individuelt og fleksibelt opfølgningsforløb under hensyn til sygdommens karakter og sygemeldtes behov, ligesom der skal foretages en samlet vurdering og udarbejdes en opfølgningsplan. Efter opfølgningssamtalerne skal der tages stilling til den sygemeldtes situation herunder om arbejdsevnen anses for truet, så der evt. er grundlag for at starte på udarbejdelse af en ressourceprofil, se nærmere herom på www.minarbejdsevne.dk.

Jeg vil anbefale dig, at anmode om aktindsigt i din sag. Herudover vil jeg anbefale dig at tage en bisidder med til samtalerne på forvaltningen. En bisidder kan for eksempel være en repræsentant fra din faglige organisation. Du har også mulighed for at få en mere konkret vejledning ved kontakt til Scleroseforeningens socialkonsulent i det område, hvor du bor. Navn og træffetid ses på hjemmesiden.