Gå til hovedindhold

Sygedagpenge - visitation

Spørgsmål

Har fået opfølgning fra kommunen på min sygemelding. Her står at jeg er i matchgruppe 2 ifølge sygedagpengeloven. Matchgruppen siger " personer med risiko sag. Der er usikkerhed om diagnose, varighed og konsekvens" kan det være rigtig, jeg skal stå i den matchgruppe, når min sclerose er konstateret uden nogen tvivl. Burde jeg ikke stå i gruppe 3 "alvorlig syge, med en diagnose der normalt fører til langvarig sygdom"?

Svar

Kategori 2 omhandler såkaldte "risikosager". Det betyder, at arbejdsevnen er truet og der er er risiko for, at den sygemeldte mister arbejdsmarkedstilknytning. Kommunen skal i disse situationer foretage en mere intensiv opfølgning med henblik på vurdering af arbejdsevnen. Kategori 2 er som hovedregel den kategori, som personer med MS er omfattet af. Det handler ikke alene om personer, hvor der er usikkerhed om diagnosen. Jeg er derfor tilbøjelig til at give din kommune ret. Det er vigtigt med opfølgning i sager om længerevarende sygdom, så der kan ske en afklaring af, hvad der skal ske fremadrettet i forhold til arbejdsmarked/forsørgelse.