Gå til hovedindhold

Sygedagpenge, flere arbejdsgivere

Spørgsmål
Jeg er en 50-årig kvinde der lige har fået konstateret MS.
Jeg er pt. sygemeldt fra mit job som pædagog i en kommunal institution. Dette har jeg været de sidste 4,5 måned, men har planer om at starte op på færre timer om et par måneder, efter aftale med min leder.
Jeg får fuld løn endnu - min arbejdsplads får refusion fra kommunen.

Mit spørgsmål er: Min mand og jeg ejer en butik, hvor jeg er lønnet for et par timer om måneden. Dette job er jeg også sygemeldt fra. Her er der ikke noget med refusion, jeg har i de 4,5 måned bare fået min løn.
Men er der nogle problemer i det? Jeg er lidt i vildrede med alt det sygdom, og er i tvivl om jeg allerede helt uvidende har gjort noget dumt, ved ikke at have  oplyst kommunen om mit andet job? Min mand søger ikke nogen refusion, men foreslår at afskedige mig nu til den 1., inden jeg til august begynder på nedsat tid, så der ikke er nogen problemer.

Skal jeg da alligevel ved mit næste møde med komunen oplyse, at jeg har haft det job de sidste måneder, men selvfølgelig også her været sygemeldt. Er der noget med at jeg kan komme til at betale noget af det tilbage, nu hvor jeg har fået fuld løn begge steder?
Svar
Der er ikke noget i vejen for at have flere arbejdsforhold. Der ydes dog kun sygedagpenge/-refusion op til 37 timer om ugen, som udbetales til din hovedarbejdsgiver.  
Det vil sige, at selvom en lønmodtager arbejder mere end 37 timer om ugen ydes der kun sygedagpenge/-refusion til 37 timer om ugen. Selvom en arbejdsgiver ikke modtager sygedagpengerefusion kan en lønmodtager godt være berettiget til udbetaling af løn, det afhænger af ansættelsesbetingelser og overenskomst på det aktuelle område.

I forbindelse med din arbejdsgivers anmodning om sygedagpengerefusion fra kommunen er der en rubrik, hvor der står "modtager du under sygefraværet løn/sygedagpenge fra andre arbejdsforhold", her skal svares enten ja eller nej. 
Da du jo også er sygemeldt fra dit andet arbejdsforhold, har det ikke indflydelse på kommunens beregning af sygedagpenge/-refusion. Som jeg forstår dit andet arbejdsforhold, er det kun nogle få timer du har været ansat og derfor næppe omfattet af nogen overenskomst med hensyn til opsigelsesvarsel. Der skulle derfor ikke være noget til hinder for, at du kan opsiges fra jobbet uden varsel, men det vil under alle omstændigheder afhænge af de forhold, som du er ansat under.   
Som du oplyser din situation har du ikke modtaget noget uberettiget, og vil derfor ikke skulle tilbagebetale noget.

Du skal oplyse kommunen om dine beskæftigelser, og i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet har det også betydning. Ved vurdering af din arbejdsevne og eventuel udarbejdelse af resurseprofil, vil begge beskæftigelser blive taget i betragtning.