Gå til hovedindhold

Sygedagpenge 5

Spørgsmål
Min kæreste fik, i forbindelse med en graviditet, et attak der i april 2009, sammenholdt med scanningsundersøgelse ledte til diagnosen dissemineret sclerose. Hun bærer de typiske følgesymptomer, såsom føleforstyrrelser i arme og ben især. Hun er desuden meget træt og fungerer ikke uden en middagslur.

Hun prøvede en deltidssygemelding (20 timer) på sin arbejdsplads medio 2009, efter endt barsel men netop gravid igen. Dette kunne hun fysisk klare, hvorfor hun blev sygemeldt igen.

Kommunen er noget tunge at danse med. Deres konklusion er, at når der er tale om en statisk kronisk lidelse, må hun så at sige lære at leve med den og hendes forsørgergrundlag er hendes problem. Kommunen oplyser endvidere at de ikke arbejdsprøver, så hun må bare tage sig en uddannelse eller selv finde et job. Igen: Hendes forsørgergrundlag er hendes problem og hun må lære at leve for det hun kan tjene, også selvom hun kun kan arbejde deltid.

Da hverken hun eller jeg er inde i lovgivningen, kan kommunen jo bilde os hvad som helst ind, ligesom vi ikke kan modargumentere med henvisning til §'er eller lignende. Derfor spørger vi nu her: Kan dette være rigtigt at hun må klare sig selv?
Svar
Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at din kæreste har et arbejde, som hun nu er sygemeldt fra. Det vl sige, at hun fortsat modtager løn og ikke er afskediget. Jeg opfatter det så sådan, at varighedsbegrænsningen af sygedagpenge (52 uger i de forudgående kalendermåneder) er opbrugt og, at kommunen ikke ser anledning til forlængelse. Reglerne om varighedsbegrænsning fremgår af § 24 i sygedagpengeloven og forlængelsesmulighederne i § 27, se

http://www.socialjura.dk/index.php?id=8604&sub=7&cat=1&showpage=1&cHash=5a39c4835e.

Begrundelser og lovhjemmel må fremgå af afgørelse/sagsakter fra kommunen, som din kæreste har fuld aktindsigt i. Jeg går også ud fra, at der er udarbejdet en resurseprofil. Din kæreste har også mulighed for at få støtte og vejledning fra sit faglige forbund. Klagemuligheder på kommunens afgørelse skal selvfølgelig også være oplyst.

Jeg vil anbefale din kæreste at få fuld aktindsigt og søge vejledning enten i sit faglige forbund eller kontakte Scleroseforeningens socialrådgiver i det område, hvor I bor. Navn og træffetider findes under , herunder .