Gå til hovedindhold

Sygedagpenge 3

Spørgsmål

Jeg er ansat i skånejob 15 timer om ugen. Mit spørgsmål går på sygedagpenge.

Jeg mener at min arbejdsplads kan få dækket mine sygedag fra 1. dag (det fik jeg nemlig i mit tidliger job, som godt nok var i en anden kommune), men det mener kommunen ikke - hvad siger du?

Jeg mener at jeg var på en paragraf 28, at jeg/min arbejdsplads tidligere fik dækket mine sygedage fra 1. dag-

Svar

Jeg går ud fra, at du modtager førtidspension og er bevilget løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, med pt. max 22,56 kr. i tilskud til arbejdsgiver.

Pensionister, der er ansat i job med løntilskud er ikke omfattet af reglerne om sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag, med mindre der er indgået aftale i henhold til § 56 i sygedagpengeloven.

For personer, der er ansat i fleksjob gælder andre regler. Her ydes dagpengerefusion fra 1. fraværsdag.

Du bør tale med din kommune, om hvorvidt betingelserne for aftale efter lovens § 56 er til stede.