Gå til hovedindhold

Sygedagpenge

Spørgsmål

Jeg har haft en delvis sygemelding siden august, og blev til min kontrol i december adviseret af lægen til at fortsætte med det, indtil der var bedring eller muligvis en fast nedsættelse i tid blev aktuelt. Mit helbred har været noget skrantende, og på tidligere forløb kan jeg mærke at min krop er lidt nedbrudt.

I januar fik jeg så en ny scanning for at bese status. Der var ingen aktivivtet, og lægen skriver uden videre at jeg kan starte op på tidligere vilkår indenfor de kommende uger. Det kan jeg ikke. Jeg taler med min sclerosesygeplejerske igår og har sendt korrespondancen fra kommunen til hende, der ligesom jeg er lidt uforstående overfor denne udmelding. Her afventer jeg svar.

Min arbejdsplads kender mig og min arbejdsmoral. Jeg har været ansat i snart 17 år, og de har altid været på pletten. Min chef sagde igår, at hun principielt var ligeglad med hvad kommunen sagde, vi havde fundet frem til det der virkede nemlig nedsat tid. Min arbejdsplads taber jo penge, når kommunen lukker kassen, så jeg er lidt splittet mellem, hvordan jeg gør det rigtige for mig og samtidig tilgodeser en god arbejdsplads?

Kommunen lukker nok dagpengesagen på baggrund af lægens udtalelser. Jeg kan ikke helt læse udfra brevet, om jeg bare skal tage kontakt til min jobkonsulent for evt. at få nedsat arbejdstid, eller om jeg skal afvente den årlige samtale?

Jeg har også sendt en mail til socialrådgiver Janni Jensen i håb om, at hun kan nå at se på min sag inden indsigelsesfristen til kommunen der er på mandag?
 

Svar

Jeg forstår det sådan, at du er ansat på almindelige vilkår (ikke fleksjob). Du har været delvis sygemeldt siden august. Du skriver ikke noget om, hvor meget det har været muligt for dig at være på arbejdspladsen. Har der været tale om gradvis at forøge timetallet?

Din neurolog har tilsyneladende udfyldt en lægeerklæring til Jobcentret, og der taget stilling til, at du er i stand til at bestride dit arbejde på normale vilkår. Det er selvfølgelig vigtigt for dig at kontakte neurologen på baggrund af denne udmelding - og det har du også gjort kan jeg se. Der bør foreligge yderligere lægelige oplysninger samt beskrivelse af dine arbejdsfunktioner, ligesom en redegørelse for din dagligdag vil være relevant. Du skal selvfølgelig have kopi af samtlige sagsakter.

Er du medlem af en faglig organisation og har du mulighed for støtte derfra?

Det sidste du skriver, om du skal tage kontakt til din jobkonsulent om nedsættelse af timetal eller afvente den årlige samtale, forstår jeg nok ikke helt, da jeg har taget som udgangspunkt, at du er ansat på almindelige vilkår. Er du allerede i fleksjob efter reglerne før 1.1.2013 er situationen jo en anden. I givet fald udbetales allerede et løntilskud til arbejdsgiver.

Af dit spørgsmål kan jeg også se, at du har forsøgt at få kontakt til socialrådgiveren i Scleroseforeningen vedrørende yderligere rådgivning og vejledning. Du vil have mulighed for en mere konkret vejledning ad den vej, men her vil det også være vigtigt at have kopi af samtlige sagsakter.