Gå til hovedindhold

Sygedagpenge

Spørgsmål

Jeg har arbejdet som selvstændig konsulent indtil 1. oktober, hvor jeg tog imod et godt jobtilbud. Den 15. november fik jeg så diagnosen MS. Så nu står jeg i en situation, hvor jeg er ansat men stadigvæk har mit eget firma (CV nr.). I øjeblikket kommer der kun en begrænset indtægt i firmaet, da jeg i fritiden har nogle timer som fitness instruktør. I princippet havde jeg til hensigt at beholde mit firma ved siden af ansættelsen til udførelse af kursus og rådgivningsvirksomhed i mindre omfang.

Så mit egentlige spørgsmål er derfor: Er det en god ide at få firmaet lukket ned af hensyn til evt. fremtidige sygeperioder, sygedagpenge eller andre komplikationer?

Svar

Reglerne om sygedagpenge fremgår af loven, som du kan finde her

I forbindelse med sygemelding er krav om beskæftigelse, som skal være opfyldt. Det forstår jeg på dit spørgsmål, at du skulle opfylde, idet du nu har været ansat mere end 8 uger og været fuldtidsbeskæftiget.

Som jeg forstår din situation nu, har du lidt indtægt fra din selvstændige virksomhed sideløbende med dit fuldtidsarbejde. Det er der som sådan heller ikke noget til hinder for. Ved evt. sygemelding skal du så være opmærksom på, at sygedagpenge er begrænset til et max beløb, og at evt. andre indtægter kan få indflydelse på udbetaling af sygedagpenge.

Som din situation er her og nu, finder jeg ikke grund til, at du skal afmelde din selvstændige virksomhed (som du jo også arbejder i). Ved ændringer i din situation kan det give anledning til, at du tager stilling til det.