Gå til hovedindhold

Sygdomsaktivitet under interferonbehandling

Spørgsmål

Jeg er startet på at tage Avonex i november måned, og i den forbindelse har jeg et par spørgsmål:

Hvor lang tid går der før man kan sige, om den pågældende medicin virker tilfredsstillende? Hvor mange attakker vil man acceptere på årsbasis før man vil sige, at behandlingen ikke er god nok, og at man i stedet skal prøve noget andet?

Svar

Man kan forvente, at effekten af behandling med beta-interferon sætter ind i løbet af de første måneder. I gennemsnit nedsætter beta-interferon sygdomsaktiviteten med ca. 1/3, og en del vil derfor opleve, at de fortsat har attakker under behandling med beta-interferon.

Hvis man har mere end to betydende attakker på et år eller tre attakker på to år, eller hvis man har et attak, der fører til markant, permanent forringelse af tilstanden, kan der i stedet forsøges behandling med Tysabri, som er en ny sklerosemedicin.

Har der været mindre grader af aktivitet kan man overveje skift til et andet interferon eller til Copaxone, men effekten af dette er dårligere belyst.

Der vil endvidere, i løbet af kort tid, foreligge resultater af forsøg, hvor man har kombineret behandling med beta-interferon med binyrebarkhormon. Hvis disse forsøg falder positivt ud, kan dette også være en mulighed.