Gå til hovedindhold

Svingende humør

Spørgsmål

Jeg fik min diagnose i oktober måned i år. Jeg er blevet undersøgt hos en neuropsykolog og alt var fint, på nær en smule problemer med overblikket.

Grunden til at jeg skriver her, er at jeg ikke ved hvor/hvem jeg skal tale med om de problemer jeg har, med min psyke. Jeg har det bare så psykisk dårligt, nogle gange, og græder, for eksempel, hvis min mand spørger til mig. Jeg synes alt er galt, men ved også at det i morgen måske er het omvendt og så synes jeg måske at alt er godt igen.

Mine humørsvingniger har stået på i flere år. Jeg har også været ved min egen læge med problemet - dog uden at komme videre med det.

Da jeg så fik diagnosen, efter at jeg oplevede føleforstyrrelser i ben og fingre, er jeg kommet til at tænke på, om min sclerose er skurken der giver mig disse psykiske problemer?

Det er ikke så rart at tænke tilbage, på hvad mine børn og mand har måtte stå model til.

Jeg ved ikke, om du kan gøre mig klogere på det, men jeg håber du kan sige lidt om det. Jeg er klar over at bekymringer og trætheden gør det værre, men jeg tror altså ikke kun det er derfor.

Kan jeg mon få hjælp, til at få løst op for det, et eller andet sted? Jeg har tænkt mig at spørge på scleroseklinikken, men som det også var svært at gå til min egen læge med problemet, er det også svært at få det sagt der.

Svar

Nogle personer med multipel sklerose (MS) oplever følelsesmæssige svingninger, det vil sige vanskeligheder med at kontrollere de følelsesmæssige udtryk på samme måde som tidligere. Andre personer med MS oplever at blive deprimerede.

Disse ændringer af en persons væremåde kan skyldes de skader i hjernen, som sklerosen har forårsaget, men kan også være måder at reagere på, når der sker alvorlige hændelser i personens liv. Det kan ofte være vanskeligt at vurdere, om årsagen til den ændrede væremåde er den eller eller den anden - eller en kombination af flere forhold.

Du har en meget ny MS-diagnose, måske har det taget noget tid og flere undersøgelser at stille diagnosen, og måske kar du haft nogle symptomer gennem længere tid.

De fleste mennesker bliver på en eller anden måde psykisk påvirkede af et eller flere af disse forhold.

Jeg synes bestemt, at du skal tale med en professionel om dine psykiske problemer. De problemer, som du beskriver, kan ofte afhjælpes meget betydeligt med psykologsamtaler og/eller medicin.

Hvis du havde en god kontakt med neuropsykologen, kan du bede om et par supplerende samtaler.

En anden mulighed er at kontakte en psykolog i Scleroseforeningen - denne service er gratis.

En tredje mulighed er, at egen læge henviser til psykologbehandling med begrundelsen, at du har en nydiagnosticeret MS - i dette tilfælde vil der være en vis egenbetaling. Jeg vil anbefale et af de 2 første forslag, da det ofte er en fordel, at psykologen har et godt kendskab til MS.

Scleroseforeningen har desuden udgivet nogle pjecer, som kan anbefales: "Følelsesmæssige reaktioner og MS" og "Personlighed, væremåde og MS". Pjecerne kan rekvireres gratis fra Scleroseforeningen.