Gå til hovedindhold

Svære kognitive og personlighedsmæssige symptomer

Spørgsmål

Jeg arbejder med unge mennesker med sclerose. En af dem en yngre kvinde er begyndt at råbe meget de samme ting. Vi prøver at aflede, men det er ikke muligt. Når kun en hjælper hende, er det meget bedre. Kan vi gøre noget andet?

Svar

Jeg får indtryk af, at den person med multipel sklerose (MS), som du beskriver, har meget svære kognitive og personlighedsmæssige symptomer. Hvis sklerosen har skadet hjernen så meget, at personen ikke længere selv kan kommunikere på "normal" vis og heller ikke rigtigt kan forstå, hvad der foregår i omgivelserne, kan verden blive meget skræmmende.

Flere personer, der hjælper samtidigt kan være meget forvirrende og "uforstående" for den person, der skal hjælpes. De fleste svært hjerneskadede personer trives bedst med faste rutiner, rolige omgivelser og velkendte hjælpere og helst en ad gangen. Hvis der også er betydelige fysiske handikap, kan der selvfølgelig være brug for 2 hjælpere samtidigt, men så kan den person, der kender patienten/klienten bedst, være den kommunikerende, mens den anden blot hjælper. Prøv jer lidt frem og læg mærke til de situationer, hvor personen med sklerose ser ud at at være mest velbefindende og læg mærke til, hvornår det modsatte er tilfældet, så de negative situationer i videst muligt omfang kan undgås.