Gå til hovedindhold

Støttemuligheder og hjælp til at finde bolig

Spørgsmål

Jeg har en mor på 54 år som har fået konstateret sclerose. Hun klarer sig nogenlunde fysisk, det vil sige hun kan køre bil, gå korte afstande og kan i princippet klare sig selv i hverdagen. Hun får dog hjælp til rengøring.

Problemet ligger i, at hun på ingen måde formår at styre sin økonomi og jeg er også bekymret for hendes helbred, da jeg har mistanke om at hun ikke spiser ordentligt. De ting taget i betragtning, synes jeg ikke hun kan passe sig selv.

Hun bor i Jylland og min søster og jeg i København, så vi har svært ved at være der hver dag og hjælpe til. Min mor siger selv, hun gerne vil flytte fra sit hus, og siger at kunne hun komme til at bo et sted som Ry (hvor hun har været på ophold her i sommer) ville hun gerne det.

Mit spørgsmål er derfor, om der findes plejehjem eller lignende for scleroseramte og hvordan man kommer på en eventuel venteliste? Jeg har prøvet at søge på nettet, men synes ikke jeg kommer frem til et svar.

Kommunen hun bor i, har ikke reageret eller indstillet hende til plejehjem (hvis de overhovedet skal det?), da hun udadtil virker til at kunne klare sig selv nogenlunde.

Håber I kan hjælpe med hvordan vi kan komme videre herfra.

Svar

Jeg kan forstå, at din mor har været indlagt på Sclerosecentret i Ry her i sommer og jeg går ud fra, at der efter indlæggelsen er lavet en evaluering. Denne evaluering har din mor fået i kopi og skulle hun ikke have den på nuværende tidspunkt, kan Sclerosecenter Ry kontaktes om en kopi. Jeg tror bestemt også, at Sclerosecenter Ry har været opmærksom på kognitive problemer og også såfremt der har været ernæringsmæssige/vægtproblemer.

 

Hvis din mor ønsker det, kan du og din søster deltage i samtale med den kommunale visitator og ad den vej få oplyst, hvilke støttemuligheder kommunen kan tilbyde.

 

Når du skriver, at kommunen ikke har reageret opfatter jeg det sådan, at der kommer hjælpere, der sørger for rengøringen, men som sådan ikke forholder sig til andre ting, da det for dem ser ud til, at alt er i orden. Det er måske ikke så underligt, da det kan være forskellige hjælpere, som kommer.

 

Hvis din mor ønsker en handicapegnet bolig/botilbud skal hun kontakte kommunen, som efterfølgende vil vurdere om betingelserne er opfyldt. Visitatoren kan ligeledes oplyse om disse muligheder. Plejehjem er for personer, som har et meget stort behov for pleje og som du beskriver din mors situation tænker jeg ikke, at det vil være en mulighed på nuværende tidspunkt, men din mor kan meget vel have behov for anden form for støtte i dagligdagen.

 

Du spørger, hvordan I kommer videre. Jeg vil anbefale dig og din søster at tale med jeres mor om bekymringerne, i samråd med jeres mor se hvad Sclerosecenter Ry har vurderet, kontakte kommunens visitator og orientere om de tanker som I gør jer, og bede visitatoren og eventuelt andre relevante personer i kommunen komme på et besøg/samtale hos jeres mor sammen med jer, hvor I, i fællesskab, kan drøfte eventuelle muligheder.

 

Scleroseforeningen har socialrådgivere tilknyttet. Hvem der dækker det område hvor din mor bor og hvordan socialrådgiveren kontaktes, kan ses på Scleroseforeningens hjemmeside.