Gå til hovedindhold

Støtteforanstaltninger i hjemmet

Spørgsmål

Hvad kan særlig støtte fra hjemmehjælpen til personer med kognitive problemer indeholde? Læst under scleroseforeningens hjemmeside om hjemmehjælp - særlige regler. Hvordan kan en dagligdag for personer med kognitive problemer afhjælpes?

Svar

I henhold til lov om social service § 85, vejl. nr. 13 af 15.2.2011 kap. 5 er der mulighed for at yde socialpædagogisk støtte til personer, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for det. Hjælpen ydes efter en konkret vurdering, og kan fx bestå af hjælp til at strukturere hverdagen (sørge for, at der bliver noteret aftaler, tidspunkter, indkøbssedler o.lign), overskue egen økonomi, hjælp til ledsagelse til lægebesøg, hvis det er svært at overskue for den enkelte. Der kan også være tale om hjælp til at læse post og handle på henvendelser.

Det afhænger som nævnt helt af den enkeltes situation og behov.  Behovet for hjælp sker efter udarbejdelse af en plan med respekt for den enkeltes selvbestemmelse, behov og ressourcer.