Gå til hovedindhold

Støtte under uddannelse

Spørgsmål

Min sygeplejerske fortalte mig, at jeg kan få rabat på mine studiebøger grundet at jeg har MS.

Ved du noget om dette?

Svar

Der kan være forskellige støttemuligheder, som afhænger af om du opfylder de betingelser, som er gældende.

Jeg forstår det sådan, at du er i gang med en videregående uddannelse og modtager SU. Her skal du være opmærksom på mulighederne for handicaptillæg til din SU - se nærmere om dette her. Herudover kan der være mulighed for Specialpædagogisk støtte (SPS). Se nærmere her.

Såfremt du er i en situation, hvor revalidering kan komme på tale, vil der være mulighed for dækning af undervisningsmaterialer og lignende. Der er ligeledes mulighed efter aktivlovens § 63, at få særlig støtte under revalidering - også når revalidenden modtager hjælp efter anden lovgivning til dækning af leveomkostninger.

Du kan orientere dig nærmere om betingelserne for revalidering på Scleroseforeningens hjemmeside.