Gå til hovedindhold

Støtte til bil og særlig indretning

Spørgsmål

Jeg har et problem, som virker helt uoverskueligt for mig: Min bil, med normalt gearskifte, skal udskiftes på grund af nogle rustproblemer, og jeg har ganske enkelt ikke råd til at købe en ny.

For 4 år siden fik jeg afslag på en invalidebil, til brug for at holde mig i arbejde. Dengang var der ingen anbefaling i ansøgningen om at jeg burde køre med automatgear.

Siden er min neurologiske situation blevet forværret. Jeg kan således ikke styre ventre ben godt nok til at kunne anvende en kobling. Jeg løfter venstre ben op og ned på koblingen ved brug af venstre arm. Desuden kan jeg ikke gå ret langt, på grund af mit ustyrlige venstre ben med en udtalt dropfod - jeg kan gå ca. 300 m, men ikke uden problemer, da hvert eneste skridt jeg tager også er forbundet med balanceproblemer.

Jeg kan, af ovennævnte grunde, ganske enkelt ikke på nogen måde klare mig uden en bil.

Hvis kommunen denne gang bevilger mig en invalidebil, for at jeg kan holdes i arbejde, kan jeg så låne pengene afdragsfrit af kommunen med sikkerhed i min andelsbolig (som jeg kun har 20.000 kr gæld i)?

På grund af min situation som enlig forsørger til to teenagere og med min fleksjob-løn, har jeg simpelthen ikke råd til at låne pengene i banken.

Derfor vil jeg altså gerne vide: Hvordan er mulighederne for et lån af kommunen? Både hvis jeg bliver bevilget en invalidebil, og hvis jeg ikke gør?

Svar

Betingelserne for bevilling af handicapbil er nedsat gangdistance og manglende mulighed (af fysiske grunde) for at gøre brug af offentlige transportmidler. Reglerne er lempeligere for personer, der skal passe et arbejde.

Hvorvidt du opfylder betingelserne kan jeg ikke udtale mig om, men jeg vil anbefale dig at være meget konkret i forbindelse med drøftelse af dine problemer med sagsbehandleren. Vær opmærksom på distancen både i regn, sne, blæst og ujævnt terræn, om du må hvile under gang, hvor lang tid, du er om at gå afstanden, problemer i kulde, udtrætning m.m.

I forbindelse med behandling af sagen skal kommunen også undersøge, hvorvidt du har behov for særlig indretning i din bil, for eksempel automatgear. Der vil derfor blive indhentet en kørekortattest - en attest, som laves hos din læge.

Denne attest vil kørekortmyndigheden (embedslæge og politi) vurdere, og de vil muligvis bede dig komme til en orienterende køreprøve, hvorefter der vil blive taget stilling til, om for eksempel automatgear vil være et krav. Bliver det et krav har du ret til tilskud til dette - uanset om du får bevilget bil eller ej.

Beløbet udgør p.t. 20.863 kr. og ydes som tilskud. Vær opmærksom på, at du så kun må køre en bil med den indretning, som fremgår af kørekortet, og vær også opmærksom på, at tilskuddet kun udbetales i forbindelse med nye biler. Du vil også kunne forvente at få dit kørekort udstedt på kortere åremål end nu. Det vil sige, at du skal have fornyet kørekortet efter et åremål, som fastsættes af kørekortmyndigheden.

Bevilling af støtte til bil sker ud fra en afprøvning, hvor den billigst, egnede bil findes. Der bevilges et lån, hvor noget af beløbet skal tilbagebetales. Personer med indkomst p.t. under 178.000 kr. årligt skal tilbagebetale halvdelen af bilens pris (dog max halvdelen af 149.000 kr.) over 6 år. Bilafdraget skal betales - der kan ikke ydes dækning af dette bilafdrag efter anden lovgivning.

Kommunen har ikke mulighed for at yde dig lån til bil, udover mulighederne i serviceloven. Kommunen må ikke drive almindelig udlånsvirksomhed.

Jeg vil anbefale dig at læse her på Scleroseforeningens hjemmeside. Du bør både læse det der står om handicapbil, samt det der står om kørekort.

Husk at du har ret til aktindsigt i din sag i kommunen.