Gå til hovedindhold

Støtte til bil 7

Spørgsmål
Jeg har handicapbil og er førtidspensionist. Mit spørgsmål lyder: Vil det få betydning for mig, når jeg skal genansøge om handicapbil, hvis min mand køber en bil?
Svar

Betingelserne for støtte til bil er, at du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer din evne til at færdes. Der sker en samlet vurdering af ansøgers helbredsmæssige og sociale forhold samt ansøgers manglende evne til at færdes. Der bliver også lagt vægt på ansøgers daglige kørselsbehov og vurdering af om støtte til bil i væsentlig grad vil gøre ansøger selvhjulpen.

Det er således dine forhold, der lægges til grund ved vurdering af berettigelse til støtte til bil.

Jeg vil samtidig gøre opmærksom på vejledning nr. 6 til serviceloven (af 5.12.2006) pkt. 223, hvor det fremgår, at "kommunen i genbevillingssager, som fremstår uproblematiske skal bruge færrest mulige ressourcer i sagsbehandlingen for at undgå dels klientgørelse, dels lang sagsbehandlingstid".