Gå til hovedindhold

Støtte til bil 2

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål vedrørende sagsbehandling, i forbindelse med bilsager: Kan kommunen fastholde, at jeg først må søge om fornyelse af min "handicapbus" 6 måneder før den bliver 6 år, når de (kommunen) netop har oplyst mig, at det kan tage op til 1½ år før bevillingen er klar?

Det er en politisk beslutning i kommunen, at der først må søges 6 måneder før bilens 6-års dag.

Svar

Det fremgår af bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 (bekendtgørelse nr. 615 af 15.6.2006) § 8, jf. vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv af 5.12.2006 pkt. 223, at der tidligst kan ydes støtte til ny bil, når den eksisterende er 6 år gammel.

Hvis betingelserne for lån fortsat er opfyldt, vil modtageren som udgangspunkt have ret til udskiftning efter 6 år. Ansøger er som udgangspunkt berettiget til støtte til udskiftning efter 6 års periodens udløb, forudsat at de almindelige helbredsmæssige og sociale betingelser for støtte fortsat er opfyldt.

I de tilfælde, hvor ansøgeren tidligere har modtaget støtte til køb af bil og hvor den pågældende efter 6 år ønsker at ansøge om en ny bil, skal kommunen hurtigst muligt vurdere, om der er sket ændringer i ansøgerens funktionsnedsættelse.

Kommunen skal i genbevillingssager, som fremstår uproblematiske, bruge færrest mulige ressourcer i sagsbehandlingen for at undgå dels klientgørelse, dels lang sagsbehandlingstid. Betingelserne for støtte til køb af bil skal altid være opfyldt på det aktuelle afgørelsestidspunkt.

Det betyder, at der godt kan ske behandling af sag om ny handicapbil med henblik på afgørelse og udnyttelse af bevilling af bil ved 6 års dagen.

Kommunerne skal, i henhold til retssikkerhedslovens § 3, fastsætte sagsbehandlingstider om hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse i en konkret sag.

Såfremt din kommune har fastsat en sagsbehandlingstid på 1½ år i forbindelse med behandling af sag om støtte til bil, kan sagen startes på det tidspunkt således, at der forventeligt vil være en afgørelse senest ved udløbet af de 6 år.

Umiddelbart synes jeg dog, at 1½ år er meget lang sagsbehandlingstid til vurdering af en genbehandlingssag.

Du kan indgive ansøgning og forvente en skriftlig bekræftelse på modtagelse og sagsbehandlingstid.

Kommunen fastsætter sagsbehandlingstider, men ikke hvornår en ansøger indgiver en ansøgning.