Gå til hovedindhold

Støtte til barns ophold på efterskole

Spørgsmål
Vil jeg kunne søge om økonomisk hjælp hvis min datter skal på efterskole? Jeg modtager højeste førtidspension (efter gammel pensionsform). Jeg bor i dag alene, men vil gerne kunne støtte, så hvad er muligheden her?
Svar

Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at din datter bor hos sin mor og du betaler bidrag efter reglerne herom.

I forbindelse med din datters efterskoleophold kan der søges om statstilskud, efterskolen kan orientere nærmere herom. Herefter resterer en egenbetaling, som påhviler forældrene. Såfremt der skal søges om yderligere kommunal støtte hertil vil det bero på en konkret vurdering fra den kommune, hvori din datter bor. Der vil her blive lagt vægt på andre forhold end økonomiske forhold. Her taler vi støtteforanstaltninger efter serviceloven begrundet i barnets tarv.

Dine muligheder for at søge din kommune om yderligere økonomisk hjælp til hjælp til betaling af efterskoleophold - udover det bidrag, som du i forvejen yder - vil jeg ikke mene er særlig realistiske.