Gå til hovedindhold

Status som enlig

Spørgsmål

Jeg har en datter, der lige er fyldt 18 år. Pt er hun i Miami på sprogskole, men kommer hjem sidst i september.
Jeg er førtidspensionist efter den nye pension og har arbejde ved siden af. Vil tro jeg tjener ca. 50 - 60.000 kr. årligt. Min datter har fået lærerplads fra 1. oktober og vil tjene ca. 12.000 kr. om md.

Hvordan står vi med hensyn til gensidig forsørgerpligt? Jeg ved at min boligsikring og rengøring bliver frataget mig. Men hvad med min indkomst, vil den falde, vil de trække mig i pensionen pga hendes indtægt?

Svar

Som du ganske rigtigt er inde på, vil din datters indtægt påvirke beregningen af boligsikring. Du kan selv lave en foreløbig beregning her. Hvorvidt det vil betyde, at du ikke længere kan modtage praktisk hjælp til rengøring, mener jeg må bero på en konkret vurdering. Du kan kontakte din kommune, når din datter er flyttet hjem.

Vedrørende beregning af pension sker der ingen ændring. Pensionen påvirkes, såfremt det er muligt at indgå ægteskab efter dansk ret. Det betyder, at man ikke i lovens forstand kan være samlevende med sine børn, søster eller bror.
Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension kan læses her.