Gå til hovedindhold

Statsforvaltningens rådgivning

Spørgsmål

Jeg står desværre i den situation, at min kære hustru har fortalt mig at hun forlader mig. Vi bor i Odense men hun vil retur til København. Mit største hovedbrud er, at vi har to børn på 2 år og 5 år - hvad skal der nu ske med dem.

Jeg siger at de skal blive i deres nuværende institutioner, indtil de alligevel skal skifte (til børnehave, og til skole). Det er hun, for så vidt, klar på, men mine bange anelser er, om jeg kan klare deres hverdag, selv. Min MS har vist tydelige tænder det sidste 1½ års tid, og min tilstand skal ikke blive meget dårligere, før jeg ikke kan klare den mere alene.

Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal gribe det hele an. Jeg vil det bedste for børnene, og mine rettigheder for at kunne dette, ved jeg hvad er.

Svar
Det helt afgørende, i relation til den problemstilling du rejser, er, at man yderst grundigt overvejer, hvordan man i videst mulig omfang tager hensyn til børnene.   Skønnes det absolut påkrævet, at de ikke må flyttes før de skal begynde i henholdsvis børnehave og skole, kunne resultatet være, at din kone blev boende i nærområdet, og udskød flytningen til København ca. et år, som der må være tale om. Bliver børnene boende hos dig, og din sygdom forværres, vil flytning også kunne komme til at ske på et uhensigtmæssigt tidspunkt. I skal også tage med i overvejelserne, hvordan det vil påvirke børnene først at have bopæl hos dig, og derefter skulle flytte til deres mor efter et års tid.   Jeg har hørt børnesagkyndige udtale sig om, at børn ikke mærker institutionsskift voldsomt indtil skolealderen, men det er selvfølgelig individuelt, og noget jeg ikke med særlig ekspertise kan udtale mig om.   I forbindelse med indgivelse at seperationsansøgning har I mulighed for, at drøfte bopælsproblematikken med en børnesagkyndig på statsforvaltningen. I kan anmode om rådgivning, ud fra det synspunkt at I har et særligt behov herfor, inden I kan tage endelig stilling til hvor børnene skal bo.   Statsforvaltningen i Jeres område kan kontaktes på telefon 72597900, og man kan finde en række meget nyttige oplysninger om rådgivning på www.statsforvaltning.dk, hvor der tilige er et kort, hvor man kan klikke ind på den statsforvaltning man hører under, og se hvilke almindelige og særlige rådgivningsmuligheder, der stilles til rådighed.   Det er min erfaring, at man er ved at have opbygget en udmærket og meget kvalificeret rådgivning på statsforvaltningerne.