Gå til hovedindhold

Stamcelletransplantation

Spørgsmål

Kender du/I noget til den Tyske klinik EXCELL, der som deres speciale udfører stamcellebehandling, med stamceller udvundet af ens egen knoglemarv, som derefter bliver renset og injiceret i rygmarven?

Tror du/I desuden, at jeg, som har diagnosen primær progressiv sclerose, vil have fordel af denne stamcellebehandling?

Svar

Jeg har desværre ikke noget kendskab til den omtalte klinik eller deres metoder.

Den type stamcellebehandling der hidtil er benyttet ved sclerose, er autolog hæmopoetisk stamcelletransplantation (infusion af stamceller høstet fra patientens egen knoglemarv efter intensiv immunbehandling), som man har brugt gennem de sidste ca. 15 år og som der er lavet en række videnskabelige forsøg med.

Herved ønsker man, at "nulstille" de immunprocesser, der er årsagen til sclerose og således bringe ro i sygdommen.

Der er dog en risiko for alvorlige bivirkninger ved denne behandling, hvor dødeligheden senest er angivet til 3,3%. Man er derfor begyndt at give en mindre intensiv immunbehandling inden man giver stamcellerne, hvilket ser ud til at reducere risikoen ved behandlingen betydeligt. Senest har man prøvet denne type behandling på mennesker med attakvis sclerose, med godt resultat og uden alvorlige bivirkninger.

Som uddybning til hvad jeg mener med immunbehandling, så har immunbehandling ved stamcelletransplantation traditionelt været kemoterapi, som først nænvt, men senest har man også brugt andre former for immunterapi, for eksempel alemtuzumab, der er en ny og meget effektiv sclerosebehandling 

Det er dog stadig nødvendigt at undersøge effekten af autolog stamcelletransplantation i større kontrollerede forsøg, før man kan sige noget sikkert om hvor godt den virker i forhold til andre behandlinger man allerede bruger.

Før denne dokumentation foreligger, er det ikke sandsynligt at stamcellebehandling kan blive en standardbehandling ved sclerose.

Hvorvidt stamcelletransplantation virker ved progressiv sclerose kan jeg derfor heller ikke svare på, da det aldrig er dokumenteret, men resultater fra en europæisk transplantationsdatabase (EBMT) giver anledning til at tro, at sygdommen kan dæmpes hos nogle patienter med alvorlig progression.

Som sagt ved man endnu ikke om stamcelletransplantation er en bedre behandling end for eksempel kemoterapi alene.