Gå til hovedindhold

Stamceller til progressiv MS

Spørgsmål

1. Er stamcelleforskningen der pågår alene rettet mod attakvis sclerose?
2. Påtænkes forsøg med progressive indenfor stamcelleforskningen?
3. Kan en holdningstilkendegivelse fra Scleroseforeningen betyde at forskningen gøres bredere og således inkluderer progressive patienter?
4. Planlægges stamcellebehandling at blive tilbudt andre sclerosekategorier end attakvis sclerose efter stamcelleforsøgene?

Svar

Undersøgelsen med mesenkymale stamceller i Danmark, der udføres på Dansk MS Center, Rigshospitalet, inkluderer i første omgang patienter med attakvis sclerose. Hvis behandlingen har effekt, er det på længere sigt tanken, at mennesker med progressiv MS også skal inkluderes i forsøgene. Hvorvidt Scleroseforeningen kan tænkes at tilkendegive en særlig holdning i den forbindelse, kan jeg desværre ikke svare på.
Morten Blinkenberg

I dit spørgsmål 3 spørger du om en holdningstilkendegivelse fra Scleroseforeningen kan betyde at forskningen gøres bredere. Scleroseforeningen kan ikke bestemme hvad der forskes i. Det er forskerne selv som bestemmer, hvad de ønsker at forske i, så udvælger Scleroseforeningens forskningsudvalg hvilke projekter de synes der skal støttes økonomisk. 
Dorte Honoré Lindholm, assisterende redaktør på Netrådgivningen